Loading...

รายการ กบนอกกะลา 9 พ.ย. 2560

รายการโปรด
ให้คะแนนรายการ

รายละเอียด

     "เครื่องสดประดับพระจิตกาธาน" สิ่งสำคัญส่วนสุดท้ายในการประดับตกแต่งเพื่อความงดงามและตาม คติความเชื่อที่มีแบบแผน ตามโบราณราชประเพณี โดยสำนักพระราชวังจะเตรียมการเพียงไม่กี่วัน และใช้เวลาในการประดับก่อนวันงานเพียง 1 วันเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ - งานช่างแทงหยวก - งานแกะสลักของอ่อน - งานช่างดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกปาริชาต 1 ดอกนั้นประกอบไปด้วย ดอกบานไม่รู้โรย ที่ย้อมสี เป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีของวันพระราชสมภพ สีชมพูคือสีของกำลังวัน ประดับด้วยเมล็ดธัญพืชจากเกษตร เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วแดง เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะยังมีปีกแมลงทับ และ แก้วนพรัตน์ อัญมณีจาก จันทบุรี ที่จะทำเป็นเกสรดอก 70 ดอกเท่ากับจำนวนปีครองราชย์ ศิลปะการแทงหยวกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา พบได้ทุกภูมิภาค นิยมใช้ประดับตกแต่งในงานต่างๆ ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล ต้นกล้วยที่ใช้ในงานพระราชพิธี ในครั้งนี้มีจำนวน 108 ต้นครับ ซึ่งมาจาก 4 แหล่งคือ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 ต้น จากจังหวัดเพชบุรี จำนวน 40 ต้น จังหวัดนนทบุรี จำนวน 9 ต้น และ จากจังหวัดอ่างทอง 9 ต้น ช่างแทงหยวก 37 คนประกอบไปด้วย ช่างหลวงราชสำนัก, นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย, ช่างแทงหยวกจาก 4 ภูมิภาค คือ สกุลช่างฝั่งธนบุรี วัดอัปสรสวรรค์ สกุลช่างจากสงขลา สกุลช่างจากอุบลราชธานี และ มหาสารคาม และ สกุลช่างจากเพชบุรี การประดับชั้น เรือนยอด 9 ชั้น แต่ละชั้น จะประดับด้วย หยวกกล้วย ตานีลายกระจังทิศ กระจังเจิม สาบลายช่องกระจกด้วยกระดาษทองอังกฤษประดับลายดอกประจำยาม ที่ทำจากเปลือกมะละกอดิบ และประดับดอกไม้ไหว ที่ประดิษฐ์เป็นดอกปาริชาต การประดับชั้น รัดเอว เป็นลายแทงหยวกลายกลีบบัวจงกลซ้อนกาบ ลาย 5 ชั้น หน้าหยวกกล้วยประดับกระดาษทองอังกฤษ ประดับหน้าหยวกกล้วยด้วยมะละกอดิบ ลายดอกจอก ลายประจำยาม ซ้อนชั้นพร้อมทั้งประดับด้วยดอกปาริชาต 16 ดอก อันหมายถึงจำนวนสวรรค์ 16 ชั้น ชั้น เรือนไฟ ประดับด้วยหยวกกล้วยสาบด้วยกระดาษทองอังกฤษ และปักด้วยมะละกอดิบ เช่นเดียวกัน และ มีรูปเทวดานั่งคุกเข่า จำนวน 8 องค์เปรียบประหนึ่งเฝ้าพิทักษ์รักษา และส่งเสร็จกลับสู่สรวงสวรรค์

แสดงความคิดเห็น

Episode ทั้งหมด


ยังไม่มี ID ลงทะเบียนที่นี่!
หรือ
กลับขึ้นด้านบน