Loading...

หนังสั้น (หนังสั้น) เก็บรัก Full HD 1 เม.ย. 2560

รายการโปรด
ให้คะแนนรายการ

รายละเอียด

     ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Film Production (การผลิตภาพยนตร์) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

แสดงความคิดเห็น

Episode ทั้งหมด


ยังไม่มี ID ลงทะเบียนที่นี่!
หรือ